คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ
  
ลูกค้าที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยตัวอักษรต่อไปนี้

MG , MH , MN , MQ ,MZ ให้เพิ่มตัวอักษร 3 นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

AG , AH ให้เพิ่มตัวอักษร A นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

AJ ให้เพิ่มตัวอักษร B นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

MD ให้เพิ่มตัวอักษร C นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

DE , DF , DM , DP ,DR , DT ให้เพิ่มตัวอักษร D นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

AC , BC , BD ให้เพิ่มตัวอักษร E นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

BA , BB ให้เพิ่มตัวอักษร G นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

MX , PU ให้เพิ่มตัวอักษร H นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

JJ ให้เพิ่มตัวอักษร J นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

KC , KP ให้เพิ่มตัวอักษร K นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

CM , CR , DD , EE ,JB , MB , MF , MM , MS ,PM ,PP ให้เพิ่มตัวอักษร M นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

MK ให้เพิ่มตัวอักษร N นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

MA , MP ให้เพิ่มตัวอักษร P นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

TC ให้เพิ่มตัวอักษร T นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร

DK ให้เพิ่มตัวอักษร F นำหน้ารหัสเดิมอีก 1 ตัวอักษร